Monday Jul 25, 2022

Episode 28: Christo en Abrie Cronje

Boerdery in die Vrede-distrik van die Vrystaat is meer ‘broederskap’ as buurmanskap.

Aldus die Cronje-broers, Christo en Abrie, wat boer op ‘n familieplaas wat reeds die afgelope 70 jaar aan die Cronje’s behoort.

Die boerdery beslaan ’n saaiery, veevertakking, veevoeraanleg, braaihoenders en selfs ’n vervoerbedryf.

Vir die Cronje-broers gaan dit daaroor om die voorsieningsketting so kort as moontlik te maak.

Hoewel Christo en Abrie onafhanklik die onderskeie entiteite van die boerdery bedryf, geniet hulle die onderlinge ondersteuning van die familieboerdery - vernaam wanneer dit kom by kritieke sakebesluite.

Hulle glo daarin om te waak teen stagnasie, want dis in elke boer se belang om voortdurend sy besigheid groter en beter te probeer maak.

Jacques Basson

Version: 20240320